In our world of entertainment, lilpuma deliver only nice things

Đavolja varoš svetsko prirodno čudo


Đavolja varoš nalazi se se na južnoj padini Radan planine, 30 kilometara jugoistočno od Kuršumlije, između sela Zebice i Đake, na nadmorskoj visini 660-700 metara, i jedinstvena je prirodna retkost erozivnog porekla. Smatra se za pravo čudo prirode, zbog činjenice da se sastoji od dva, veoma retka, prirodna fenomena. Prvi su zemljane figure, neobični oblici reljefa koji Đavoljoj Varoši daju posebnu atraktivnost, a drugo dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. 

Đavolju Varoš čine 202 zemljane kule neki ih još nazivaju i piramide i kupe, različitih oblika, visine od 2m-25m a širine 0,5m-3m, a na njihovim vrhovima nalaze se kamene kape. Kule su smeštene u dve jaruge, ’’Đavolju i Paklenu jarugu’’, podeljene vododelnicom. Nastaju kao rezultat erozivnog procesa koji traje vekovima. Vremenom se figure menjaju, rastu, smanjuju, nestaju i ponovo se stvaraju pod uticajem klimatskih faktora. Deluje nestvarno, da zemljane figure koje su u osnovi par metara, a u vrhu se sužavaju na 20-30cm mogu da nose na sebi kamene blokove od par stotina kilograma prkoseći principima statike. 


U Evropi ima sličnih pojava na Alpima, i u Francuskoj. Ali kule Đavolje Varoši su znatno veće i postojanije nego u evropskim zemljama, pa su samim tim najpoznatiji prirodni spomenik ove vrste u Evropi. Ono što izdvaja Đavolju Varoš je i to što njene kule nisu izgrađene od stenovitog i čvrstog materijala, već od izuzetno rastresitog. To samo povećava vrednost ovih visokih kula, jer je pravo čudo što su i dalje tako postojane, uprkos svojoj visini i rastresitoj građi. U osnovi je to zemlja, ali toliko postojana da čak ni zemljotres 1983. godine ništa nije poremetio na ovom tajnovitom mestu, samo je sa jedne piramide pala kapa.


Druga prirodna retkost su dva izvora vode neuobičajenih svojstava. Prvi izvor sa nazivom ’’Đavolja voda’’ nalazi se u blizini kula u ’’Đavoljoj jaruzi’’, voda je dosta hladna i ekstremno kisela ph 1.5 sa visokom mineralizacijom (15 g/l vode).


Drugi izvor nosi naziv ’’Crveno vrelo’’ pH 3.5 , nalazi se oko 400m nizvodno od prvog i na ravnom je terenu. Manje je kiseo i i ima nižu mineralizaciju (4.372 mg/l vode), zbog ravnog terena voda se razliva i otiče u korito Žutog potoka koji je u blizini, a zbog oksidacije gvožđa koje se u velikim količinama nalazi u vodi formira se crvena trasa lepezastog oblika koja deluje veoma atraktivno. Ovakve vode su vrlo retke u svetu i koriste se u banjskom lečenju, jer su izuzetno lekovite, ali naši naučnici upozoravaju da vodu sa izvora Đavolja voda ne treba upotrebljavati, jer nije dovoljno ispitana, ali možete njome isprati usta kako biste osetili ukus i miris. Tokom vekova, narod je o nastanku ovog mesta stvorio brojne legende. Prema jednoj, reč je o okamenjenim svatovima koji su, po nalogu đavola, krenuli da venčaju sestru i brata, pa ih je Bog za kaznu okamenio da zauvek podsećaju da nijedan greh ne prolazi nekažnjeno.
Drugo predanje kaže da je na tim prostorima nekada živela veštica koja je ispunjavala želje ljudima u zamenu za obećanje da će joj dati šta god jednom od njih zatraži. Ove 202 kamene kupe su oni koji nisu ispunili obećanje dato veštici ili su pokušali da je prevare.
Nauka ne nudi tako maštovito objašnjenje. Uništavajući šume, čovek je otvorio put razornom dejstvu vode. Vetar, kiša i sunce učinili su ostalo, mada se i naučnici slažu da je oblik nekih kupa, kao i činjenica da vrh od 20-30 cm drži težinu od po nekoliko stotina kilograma “čudesno”.


Lokalitet Đavolja Varoš je od 1959.g. pod zaštitom države, a 1995.g. je Uredbom Vlade Republike Srbije proglašen za prirodno dobro od izuzetnog značaja i stavljena u prvu kategoriju zaštite kao spomenik prirode! Pod zaštitom je 67 ha, a podnet je zahtev da se proširi na 1014 ha.
Ne čudi  nas što je 2007. godine, Đavolja Varoš ušla u uži izbor za sedam svetskih čuda prirode, iako, nažalost, pored velike podrške javnosti nije uspela da se plasira među prvih sedam. Ranije je ovaj lokalitet bio prilično slabo posećen, oko 3000 poseta godišnje, a otkad je postao kandidat za 7 svetskih čuda prirode,dogodila se prava ekspanzija turista iz raznih krajeva, tako da od tog perioda beleži preko 80 000 poseta. Od nedavno je osvetljena i primamljiva za noćne posete koje joj daju posebnu draž.Đavolja varoš je mesto koje morate da posetite. Tu su i izvori vode veoma retki u svetu, ostaci srednjovekovnih rudnika, srednjovekovna crkvišta, neobična vegetacija i još neobičnija mikroklima. Djavolju Varos treba videti svako ko ima priliku. To je dozivljaj za pamcenje.
 

 

880
27
   
1
Created on: 2019-04-10 15:45
Last modified on: 2019-04-11 03:06
By: Marija Samardzic